VIŠKI AERODROM

VIŠKI AERODROM

Zahvaljujući svom geografskom položaju otok Vis je kroz povijest predstavljao važnu prometnu točku na srednjem Jadranu. U početku se to odnosilo samo na pomorski promet, no s razvojem novih tehnologija u 20. stoljeću u zračnom prometu otvaraju se nove mogućnosti za povezivanje s cijelim svijetom. Spletom okolnosti Vis je postao jedno od prvih središta zračnog prometa na ovim prostorima, no kako je to obično bivalo u njegovoj povijesti to se dogodilo u vrtlogu najvećeg rata u povijesti – II. svjetskog rata.

Iako je Vis u prvoj fazi rata bio pod okupacijom fašističke Italije, nakon njene kapitulacije u rujnu 1943. našao se u središtu ratnih događanja te je predstavljao zadnje uporište okupatoru na ovim prostorima. Naime, iako su pripadnici NOVJ-a (Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije) nakon kapitulacije oslobodili i Dalmaciju i otoke, ubrzo su se morali povući pred njemačkom ofenzivom na srednjodalmatinske otoke (Šoltu, Brač, Hvar  i Vis). Dolazak zime prekinuo je njemački napad, no bilo je izgledno da će se njemačka ofenziva nastaviti na proljeće 1944. Jedinice NOVJ-a bile su suočene s problemom obrane od njemačkog napada, kao i s velikim brojem žena, djece, bolesnika i ranjenika koji su ih pratili u povlačenju i koji su otežavali izvođenje bilo kakvih vojnih operacija. Stoga su krajem 1943. i početkom 1944. rukovodioci NOVJ-a donijeli dvije odluke koje će odrediti daljnji tok rata: odlučeno je da će se uspostaviti kontakt sa Saveznicima i tražiti njihova pomoć te da će se otok Vis utvrditi kao posljednja crta obrane protiv njemačkog napada. Saveznici (britanske i američke trupe koje su do tada oslobodile južnu Italiju) su bili svjesni prednosti Visa kao operativne baze te su prvo prevezli ženu, djecu i ranjenike u južnu Italiju i Egipat, a zatim su ljudstvom i materijalima pomogli utvrđivanju otoka Visa. Jasno da Nijemcima nije moglo biti po volji da Saveznici koriste Vis kao svoju bazu, međutim kako nisu imali dovoljno ljudstva da napadnu i zauzmu Vis, ograničili su se na povremena bombardiranja koja nisu imala većih utjecaja.

Ubrzo se pojavila potreba za ostvarivanjem zračne prevlasti na prostoru Dalmacije, kako zbog obrane otoka, tako i zbog kontrole pomorskih komunikacija i suzbijanja njemačke prevlasti u zraku. Izgradnja aerodroma je počela u ožujku 1944. po savezničkim projektima. Za potrebe gradnje iskrčilo se oko 30 hektara najplodnijih vinograda na predjelu Velog poja, čime je nanesena velika ekonomska šteta otoku. Kako bi stekli kvalitetan kadar, pripadnici NOVJ-a su poslani u južnu Italiju na obuku, a u radu su sudjelovali i njemački zarobljenici. Da bi se uštedilo na vremenu i sredstvima, s obzirom da je teren na području Velog polja podložan poplavama, sve su piste bile prekrivene s rešetkastim metalnim pločama. Poletno-sletna staza bila je duga 850 m, a široka 140 m. Prateći objekti nalazili su se na Pliskom polju, gdje je već u ožujku uređeno pomoćno letilište za avione za vezu, i u Dračevom polju, gdje su se nalazili pomoćni aerodromski objekti, uređaji za vezu i meteorološka stanica. Postavljeni uređaji za signalizaciju omogućavali su polijetanje i slijetanje samo danju, dok se u slučaju nužde moglo postaviti improvizirano osvjetljenje za noćne operacije. Aerodrom je bio spreman za uporabu 1. svibnja 1944., kad na njega slijeću prvi lovački avioni iz baza u južnoj Italiji. Njegova glavna uloga je bila prihvat oštećenih aviona koji su se vraćali iz misija u Njemačkoj i Balkanu te njihovo opremanje i popravak. U prva tri mjeseca na aerodrom se prisilno spustilo 215 oštećenih savezničkih bombardera čime je spašeno 1936 savezničkih avijatičara. Osim za borbene zadaće aerodrom je omogućio hitan prijevoz ranjenika i bolesnika u južnu Italiju, kao i brzu i efikasnu opskrbu najvažnijim artiklima iz savezničke pomoći. Korištenjem viškog aerodroma preokrenut je tok rata na području Dalmacije i ostvaren je temelj za daljnje oslobađanje naših krajeva. S obzirom da su aerodrom koristili uglavnom Saveznici (britanski, američki i ruski piloti) u suradnji s pripadnicima NOVJ-a, to je na koncu dovelo do uspostavljanja bližih diplomatskih odnosa i olakšalo međunarodno priznanje Jugoslavije, koja je tada tek bila u nastajanju.

Sa završetkom II. svjetskog rata dolazi i do prestanka korištenja aerodroma u vojne svrhe – tijekom 60-ih dio piste je ponovno pretvoren u vinograde. Međutim, kako je na prijelazu u 21. stoljeće turizam postao najvažnija otočka gospodarska grana, sve se više pozornosti pridaje značaju viškog aerodroma za promoviranje naše turističke ponude. To se, barem zasad, odnosi najviše na njegovo povijesno značenje. Britanski veterani, koji su proveli burne završne godine II. svjetskog rata na Visu, vjerni su posjetitelji koji dolaze svake godine odati počast palim suborcima i postaviti vijence na njihova spomen-obilježja. Vrijeme je, nažalost, uzelo svoj danak (ove je godine na komemoraciji sudjelovalo svega dvoje veterana), no sjećanja na te događaje održavaju brojni britanski turisti koji u velikom broju posjećuju otok svake godine i redovito u svoj itinerar uključuju posjet aerodromu. Još jedan način na koji saveznički aerodrom doprinio turizmu (iako neizravno) je velik broj olupina borbenih aviona u vodama oko otoka. Danas oni predstavljaju pravu atrakciju za ronioce širom svijeta, iako su zbog dubina na kojima se nalaze dostupne samo profesionalcima. Na koncu, važno je spomenuti i inicijativu za obnovu aerodroma i njegovo ponovno korištenje, uglavnom za sportske avione ali i za zračne sportove poput padobranskih skokova. Time bi sam otok bio ne samo bolje povezan s kopnom, nego bi u ponudi imali i avanturističke sadržaje koji su uvijek popularni kod mlađih generacija.

S obzirom na značaj koji je Vis imao u burnim trenucima 2. svj. rata, teško je zamisliti prikaz vojne povijesti otoka bez tog perioda, kao i bez posjete aerodromu, koji je vidljiv još i danas, bilo u sklopu vojne ture u organizaciji agencije Paiz Travel, ili u sklopu vinske ture gdje možete uživati u najboljim lokalnim vinima uz pogled na sam aerodrom.

Komentari

Prvi komentirajte “VIŠKI AERODROM”

× WhatsApp chat